Vergi Sisteminde Yapılan Değişiklikler


Ülkemizde vergi sisteminde yapılan değişiklikler ile beyan esaslarının geçerli olduğun bir sistemi benimsemesi verilen bu beyanların doğruluğunun araştırılması gerekli hale gelmiştir. Bu doğruluğunun araştırılması vergi denetim faaliyetlerinin önemini artırmıştır. Denetim faaliyetlerinin verimli olması uygulamaya konulan mali ve ekonomik politikaların başarısı ile doğru orantılıdır.
  Ülkemizde 1990 döneminden sonra kamu gelir ve giderleri arasındaki dengesizlik, gelirlerin giderleri karşılama oranındaki düşüşler denetim mekanizmasının etkin hale getirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Ancak ülkemizde denetim %2-3,5 aralığında olması vergi incelemelerine ilişkin hantal yapının eseridir. Çünkü ülkemizde ön denetim sistemi  kurulmadığından Vergi Müfettişlerin inceleme yükünde azalma olmamıştır. Maliye Bakanlığı nın iç yapılanması bu denetim sisteminin kurulması yönündedir.