VERGİ ZİYA-I CEZALARINDA KASIT

VERGİ ZİYA-I CEZALARINDA KASIT

Vergi incelemelerinde vergi ziya ı cezasının kasıt unsuruna bağlı olarak vergi aslının 1 veya 3 katı uygulanması hallerini bu yazımızda inceleyeceğiz.

• Vergi İnceleme Raporunda KASIT UNSURU na yer verilmesine rağmen kasıt unsuruyla ilgili somut bir delil ortaya koyamamıştır. Halbuki KASIT unsurunun iddia makamı olarak İSPAT külfeti de kendilerinde olmasına rağmen kanunen dayanak kabul edilecek bilgi- belge rapor ekinde bulunmamaktadır. 213 sayılı VUK nun 30 maddesi Res’en tarhiyatı, 134 maddesi ise incelemesinde maksadın esaslarını düzenlemiştir. Kasıt unsuru ispat zorunluluğu olan ve ispat külfetini de iddia edene vermiştir. Ancak inceleme raporunda ispatla ilgili SOMUT bir belge ve bilgi yoktur.

• Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kasıt, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir şeklindedir. Bu durumda vergi kaçakçılığı suçları da ancak “kasıt”la işlenebilir. Bu suçların taksirle işlenmesi dahi mümkün olmayıp SMİY olduğu iddia edilen belgenin bilmeden kullanılması kastı kaldırır. Kastın yani manevi unsurun yokluğunda, suçun unsurlarının hepsi bir arada gerçekleşmediğin den, cezalandırma da söz konusu olamayacaktır. Dolayısıyla SMİY faturanın kullanılmasında da kastın varlığı suçun oluşması bakımından ön koşuldur. Bir başka ifadeyle; kasıtla yani bilerek ve istenerek SMİY fatura kullanılması, hem ceza yargılamasında hapis cezasına hükmedilebilmesi hem de 3 kat vergi ziyaı cezasının yasal olabilmesi açısından şart olup kastın bulunmaması halinde söz konusu yaptırımların uygulanması hukuka ve kanuna aykırı olacaktır.

• Fatura alınan şirket hakkında yapılan tespitlere göre, şirketin sahte fatura düzenlediği konusunda kuşkular bulunsa da, söz konusu şirketin düzenlediği tüm faturaların sahte olduğu şeklinde bir genelleme yapılması mümkün olmayıp, anılan şirketin KDV indirimi kabul edilmeyen şirket adına düzenlediği faturaların sahte ve muhteviyatı itibarı ile yanıltıcı olduğu hususunun açık ve somut bir şekilde ortaya konulması gerekmektedir.

• SMİY fatura kullanma suçu bakımından, söz konusu ispat külfetinin yerine getirilmesi esnasında, kasıt unsurunun varlığının da araştırılması gerekmektedir. Yalnızca suçun manevi unsurunu oluşturan kastın varlığının tespiti halinde (suçun diğer unsurları da mevcutsa), 3 kat vergi ziyaı cezası kesilmesi ve hapis cezasıyla yargılanma mümkündür. Kasıt; derecelendirilebilen, ağır veya hafif hali bulunan bir unsur değildir. Bu nedenle, kastın bulunduğuna ilişkin ispat külfeti yerine getirilemiyor yani faturanın gerçeği yansıtmadığı hakkında somut delillere dayalı tespit yapılamıyorsa hiç vergi ziyaı cezası kesilmemelidir.

SMİY fatura kullanma suçu bakımından, söz konusu ispat külfetinin yerine getirilmesi esnasında, kasıt unsurunun varlığının da araştırılması gerekmektedir. Yalnızca suçun manevi unsurunu oluşturan kastın varlığının tespiti halinde (suçun diğer unsurları da mevcutsa), 3 kat vergi ziyaı cezası kesilmesi ve hapis cezasıyla yargılanma mümkündür.

Kasıt; derecelendirilebilen, ağır veya hafif hali bulunan bir unsur değildir. Bu nedenle, kastın bulunduğuna ilişkin ispat külfeti yerine getirilemiyor yani faturanın gerçeği yansıtmadığı hakkında somut delillere dayalı tespit yapılamıyorsa hiç vergi ziyaı cezası kesilmemelidir.

Ancak vergi inlemelerinde vergi müfettişleri somut bir delil olmaksızın vergi zıyaı cezasında 1 veya 3 kata karar vermeleri usul yönünden dava konusu edilebilecek şekildedir.

Vergi davalarında dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan biridir.

Sorunsuz bir Ticari Yaşam Dileğimle,

 

MD İLKE GRUP

DANIŞMANLAR KURULU